Monday, June 29, 2020

Thaj YeeB Xyooj Txoj Kev

  Me Hluas NkauJ HmooB

“Niam Nkauj Zaug Paj Txoj Kev HluB”

Tus Sau:   Thajyeeb Xyooj

Email: thajyeeb1234@gmail.com

Phone: 02078817839

"Tau hlub tsis tau yuav chim siab mus txog hnub tuag"

Kuv tu siab kawg nkaus uas kuv yug los nyob rau tiam no yog ib tug tub uas txom2 nyem xwb tab sis kuv kuj zoo siab tias kuv yug los tsis xiam tiam vim kuv tau paub ib tug neeg uas hlub kuv kawg nkaus li.

Hnub tim 21/07/2012 kuv tau ntsib ib tug hluas nkauj hu ua Kiengkham Thor wb tau sib ntsib sib tham thiab sib hlub los tau 5 lub xyoo tab sis tu siab kawg uas tsis tau los sib sau nyob ua ke raws li txoj kev npau suav uas wb npaj cia tseg vim yog txoj kev kawm ib leeg ncaim mus ib qho thaum kawg thiaj li mus tsis tau ua ke lawm. nyob rau 2016 Kuv los yuav mus kawm ntawv rau txawv teb chaws Kiengkham los kuj yuav mus kawm ntxiv rau teb chaws me kas thiab kuv yuav mus li 5 lub xyoo, tiam sis Kiengkham ruas yog yuav mus 1 lub xyoo xwb, nyob rau lub sij hawm ntawv yog ib lub sij hawm uas ua rau wb ob leeg mob siab thiab sib nco heev tsis xav sib ncaim mus li, tiam sis vim lub neej txom nyem ntawm ob leeg thiaj li yuav tau sib ncaim mus kawm ib leeg ib qho, ces Kieng kham thiaj li hais rau kuv tias Thajyeeb tus neeg kuv hlub kuv tsis xav ncaim koj mus li tsis xav kom wb tau sib ncaim mus li os, kuv thiaj li teb rau nws koj yuav tsum mus kawm kom tiav raws li koj txoj kev npau suav ruas yog mus ib xyoos xwb ne, yog li ntawv nws thiaj li hais rau kuv tias, yog mas ib xyoo xwb tab sis yog kuv mus kawm 5 xyoo ces ntev heev tsam nws mus los kuv tsis tau los es nws yuav ua li cas tos kuv 5 lub xyoo na, yog kuv hlub nws tiag ces thov kom kuv txhob mus kawm ntawv nyob rau txawv teb chaws es cia kuv nyob tos nws ib lub xyoos nws rov qab los nws mam ua hauj lwm thiab pab kuv kawm ntawv nyob rau hauv Vientiane no xwb es cia wb sib yuav tsis xav kom wb tau sib ncaim ntxiv lawm tsam sib ncaim tas li ntev2 tsam nws laus lawm kuv tsis kam yuav nws yog kuv hlub nws tiag ces kom kuv nyob tos nws es tsis txhob mus puas tau, yog li ntawv kuv thiaj li muab coj los xav tau ob peb hnub kuj ua rau kuv nyuaj siab kawg nkaus li, yog mus kawm ntawv ces ntev mam li rov los ntshai tsam ho tsis tau sib yuav los nyob ua ke, ho yog nyob tos nws no ces yuav tsis tau mus kawm ntawv lawm lub neej los txom nyem thiab yeej xav mus kawm nyob rau txawv teb chaws kom lub neej tom ntej thiaj li yuav zoo xws li luag tej thiab, tiam sis thaum kawg kuv kuj txiav txim siab nyob tos nws thiab tsis mus kawm ntawv nyob rau txawv teb chaws vim yog kuv hlub nws nkaus xwb.

Yog li ntawv xyoo 2016 kuv thiaj li cia nws mus kawm nyob rau teb chaws mekas lawm vim txoj kev deb ib leeg nyob ib qho tu ncua txoj kev sib hu thiab sib tham nco npaum twg los tham tsis tau raws li lub siab xav, nws mus tau 3 lub hli xwb nws cia li kom wb sib tso thiab txhob sib tham lawm, thaum kuv hnov li no uas rau kuv lub zog ntaug tag hais tsis tau lus noj tsis taus mov haus tsis atu dej hauv siab khov tag zoo li dej nyab kuv lub siab tag li kuv quaj thiab thov nws kom ua siab ntev muaj dab tsi mam li sib hais no lo nws tsis kam nrog kuv tham li lawm kuv nyob nrog txoj hlub kev mob kev tu siab kuv mus kawm ntawv los lub kua muag ntws si tej phooj ywg nug los teb tsis tau xib fwb nug tias hnub twg kuv tug hluas nkauj mam li rov los thiab sib yuav ces nco ntsoov caw xib fwb thiab ua rau kuv lub kua muag ntws si tsis paub yuav hais li cas? xib fwb nug kuv tias puas yog kuv nco nws cas kuv ho quaj no kuv lam teb tias yog tab sis qhov tseeb nws twb kom wb sib tso lawm.

kuv thiaj ua lub siab ntev tos nws tau ib lub xyoo txwm nkaus thiab nws rov qab los kuv thiaj ua tib zoo mus thov nws los nws hais thov txim nawb kuv txiav txim siab lawm es koj ua siab mus nrhiav poj niam yuav es txhob tos kuv thiab thov kuv li ko lawm os, ua rau kuv tu siab thiab kua muag ntws si kuv thiaj thiaj li hais rau nws tias Kiengkham koj yuav ua li rau kuv koj ho tsis qhia rau thaum ntxov es cia kuv mus kawm ntawv nyob txawv teb chaws ntshe hnub no kub twb tsis mob siab li no os, Koj tsis hlub kuv tsis kam yuav kuv es koj ho dag kuv nyob tos koj zaum no koj los kuv tsis tau kev kawm los kuv tsis muaj lawm es kuv yuav ua li cas ua neej nyob rau tiam no os, los nws ruas hais tib lo lu tias thov txim no xwb

tu siab kawg nkaus ua txoj kev hlub mus tsis tau lawm ces kuv thiaj li ua ib siab tsis nug nws hmoo thiab mus nyob ntsiag to nrog txoj kev tu siab lawm xwb, hos nws los mus tau hauj lwm zoo muaj nyiaj lawm tab sis tsis muaj ib tus hlub uas yuav zoo li kuv li lawm niaj hnub no nws los tseem nco2 kuv tab sis tsis zoo rov qab los lawm kuv los tseem nco2 nws tiam sis khaws cia rau hau siab lawm xwb, ua tib neeg nyob txawm sib hlub npaum twg los yog npaj tsis tau txhij yuav sib yuav ces txhob pib kev hlub tsam ho mob siab mog ib tsoom phooj ywg cia kuv zaj dab neeg no qhia rau nej tias kawm ntawv tias mam li xaiv txij nkawm es hauj lwm los thiaj muaj ua luag thiaj li yuav saib tau yus os

Ceeb Toom: Txwv tsis pub leej twg  muab coj cov dab neeg hauv no mus to rau koj lub vas sab website, forum los yog lwm qhov uas tsis tau kev tso cai ntawm peb. Tsis pub muab luam muag thiab. Ua tsaug  rau koj txoj kev koom tes, peb tsuas tso rau suav daws tuaj nyeem laug caij nyoog xwb. Warning: No  cone can copy our stories to post on you own website, forum or other internet site without our permission.  Printing for selling is also prohibited. Thank you for your cooperation.   
No comments:

Post a Comment