Monday, August 24, 2020

Ywj Pheej Txoj Kev HluB

 


Paj  & Ywj Pheej Txoj Kev HluB

Ywj Pheej Hawj Txoj Kev HLuB

Tus Sau:    ywjpheej hawj

Nyob zoo txiv ntxawm nyiaj. Kuv thov ua tsau rau koj thiab nej lub website   3haivhmoob.com ntau2.

Hauv qab no kuv yuav los piav paj wb txoj kev hlub.

4xyoos dhau los lawm. Kuv tau ntsib 1tug hluas nkauj lub npe hu ua paj, paj kuj nyob deb ntawm kuv mus li 6-7xoob moos ua yog tsav ntsheb, thawj zaug kuv paub paj yog nyob rau hauv fb wb sib tham li kev phooj ywg los tau ntev loo, tab sis kuv lub siab yeej nyiag nyiam paj thiab hlub paj lawm, tom qab tsis muaj tsawg hnub ntxiv xwb kuv kuj pom tau tias paj yeej xav li kuv xav thiab yog li no kuv kuj tau noog paj tias ua li paj puas kav ua kuv tus hluas nkauj, paj kuj teb kuv tias tau kawg yog li no paj wb kuj tau pib wb txoj kev sib hlub ua ntu zus tau li 2lub hlis kuv kuj tau mus saib paj thaum wb sib pom kuv txaus siab rau paj heev vim paj yog ib tug ntxais hais lus luag ntxi tau ntxim hlub heev nyob li ntawm paj kuv tsis paub tias nws ho nyiam kuv npaum li cas, hnub ntawv paj wb kuj mus ua si thiab noj mov ua ke tag, kuv kuj rov qab los mus tsev lawm, dhau ntawv los ntawm pab wb txoj kev hlub tsua muaj loj zuj zus tuaj lawm xwb paj yeej hlub kuv heev, kuv los yeej hlub paj kawg siab, wb tau tham xov tooj ua hnub ua hmo hais txog txoj kev sib nco lawm xwb, txhua2 lub hli twg kuv yeej yuav tau mus saib paj 1-2 zaug mas kuv thiaj li zoo siab txhua zaus kuv mus txog paj yeej dhia tuaj khawm kiag kuv, kuv puag kiag paj rau kuv lub xub ntiag khov khov, paj hais rau kuv tias cas koj yuav mus ntev ua luaj es kuv nco koj ua luaj no, ua kua muag teev yees rau kuv xwb mas kuv nim hlub2 paj tsis txawj tag. Kuv luag2 kuv tias twb yog wb nyob deb2 thiaj tuaj cuag koj tsis tsaws li lub siab xav. Txhua zaus kuv yuav los mus tsev paj yeej hau qaib ntim kuv su kuv mam li los lawm xwb.

                 Muaj ib hnub kuv niam thiaj tau noog kuv tias koj thas hluas nkauj es ua li koj tus hluas nkauj lawv yog hmoob coj kev cai qub los tshiab. Kuv kuj teb kuv niam nkawv tias paj lawv mus kev cai tshiab lawm. Kuv niam kuj tias yog li ces koj txawm tham tau los ntshe yuav tsis pub koj yuav. Kuv kuj tu siab twj ywm mus rau tom txaj lawm, kuv kuj tau hu paj wb kuj sib tham. Kuv kuj tsis qhia qhov kuv niam nkawv tsis pub kuv tham paj tsam paj ho tu2 siab rau kuv es Kuv npog txhua yam ua mob kuv lub siab heev vim kuv hlub paj heev paj wb sib tham tau 2xyoo thiab 5hlis ntau kuv tsis paub tias yog leej twg qhia paj, muaj ib hnub paj hu kuv paj quaj2 rau kuv tias koj niam nkawv twb tsis pom zoo wb sib tham es koj txhob hu kuv lawm mog koj kav tsij mus ntshiav tus koj niam lawv nyiam sib tau los lawv thiaj li hlub, yog li wb sib tw quaj hauv xov tooj paj kuj hais ntxiv tias txawm wb sib tham los ntshe wb yuav tsis sib tau, kuv thiaj hais rau paj tias txhob quaj kuv yeej tsis pub leej twg txiav tau wb txoj kev sib hlub li txawm nyuaj npaum cas los kuv yeej yuav ua kom tau koj xwb. wb kuj sib tham hnub ntawv ib hnub tsaus ntuj txawm mob wb lub siab npaum twg los kuv yeej ntshiav txoj kev ua kom paj wb muaj lub suab luag tas li, kuv pom tau tias paj wb sib hlub heev lawm kuv yeej tseg tsis tau paj kiag li kuv kuj nyiag kev mus cua paj tas li. Paj yog ib tug ntxhais ua lub siab ntev heev kuv tham paj los tau 2lub xyoos ntau yuav muaj 3xyoos paj yeej tsis tau cem kuv los hais ib lo lus phem rau kuv kiag li. muaj ib hnub kuv rov qab mus cuag paj hnub ntawv yog ib hnub tu siab thiab ua rau lub ntiaj teb no cia li nphob tag txhua yam tsis tshiab li yav tag los lub ntuj cas nim daj vog thiab zoo li xem tag tsau ntuj nti hauv kuv lub siab thaum kuv mus nyem lub tswb qhov rooj paj tus niam hluas tau los qhib qhov rooj paj niam thiab paj txiv kuj nyob ntawv thiab hais rau kuv tias tub koj mus tsev es koj txhob tuaj Cuag paj lawm mog vim nej coj kev cai qub peb mus church txawm paj neb sib hlub npau twg los tej zaum peb yuav tsis pub neb sib yuav. Mob kuv lub siab heev ua rau Kuv xav tsis tag vim yav tag los kuv mus txog pem lawv tsev lawv yeej hu kuv luag ntxi tias tub koj tuaj los, los tsev os. Tab sis hnub ntawv cas lawv tuaj hauv tsev hais rau kuv lawm xwb es tsis hu kuv mus hauv lawv tsev li txhua zaus lawm. Nkawv kuj tsis pub paj tawm tua ntsib Kuv li. Kuv kuj tau quaj hais rau paj niam nkawv tias vim li cas nej cov laus ho muab txoj kev ntseeg los txias peb tej menyuam txoj kev sib hlub ua dab tsi .Nkawv kuj tsis teb kuv cia li kaw qhov rooj lawm xwb. Kuv kua muag poob nthav kuv hu paj los paj tsis teb xov tooj li lawm. Zaum ntawv kuv paub tias tag ntsho ib sim ntshe kuv yuav tsis muaj txoj hauv kev twg pab tau pab wb txoj kev sib hlub li lawm vim paj tsis teb kuv li, zaum ntawv ntawm paj thiab kuv txoj kev sib hlub ntshe yuav tsis muaj ntxiv lawm kuv thiaj li rov mus saib paj wb tej qub chaw ua zaum kawg ua ntej kuv yuav rov qab los tsev. Cas kuv mus txog paj wb tej qub chaws es tsis pom tus neeg kuv hlub tuav kuv tes hais lus luag ntxi rau kuv li yav tag, kuv yim xav zoo li kuv ib ce tsaug tag. Kuv mus quaj tau ib tav su nkaus kuv mam los tsev lawm hnub tom qab pom paj sau ib tsab ntawv hauv xov tooj tuaj rau kuv tias."kuv thov txim mog es mus zoo koj tus neeg kuv hlub thiab nco TT_TT" dhau li tsab ntawv ces kuv txawm yuav quaj thiab kaw suab rau paj npaum li cas los tsis nov teb li lawm. Twb tau los 1lub hli kuv rov qab hu ces lub xov tooj hais tias tsis ua hauj lwm lawm, mob kuv lub siab npaum li xuas riam lij, kuv nyob li tus neeg tuag tsis tu siav los tau ib ntus kuv kuj txiav txim siab mus nyob rau yav qaum teb hauv wi lawm. Hniaj hnub no kuv yeej noog tsis tau paj hmoo tias nws nyob li cas tab sis hnov tias nws mus ua neej lawm xwb.

             Paj yog koj mus ua lub neej li lawv hais lawm no kuv thov kom koj tsuas mus tau lub neej kaj siab thiab tau tus txiv hlub2 koj xwb mog ces kuv yeej zoo siab lawm os. Es koj puas paub tias kuv mus tau tus neeg siab phem niaj hnub tsim kuv foom kom kuv tuag xwb es kuv yuav ua li cas ua neeg nyob kom tag rau tiam no. Kuv lub siab lub ntsws lwj tag tshuav txoj sia tsis tu xwb yog koj pom wb zaj dab neeg no ntshe yuav rov ua mob koj siab tias tus neeg koj hlub nim no es mus ua lub neej tsau ntuj nti li tus puav dai taw luag niaj hnub cem rau lub qhov tuag.

          kuv thov hais rau peb cov ua niam ua txiv tias txawm nej yuav coj kev cai qub los tshiab thov nej txhob txwv tej menyuam txoj kev sib hlub, lub neej yog lawv lub tsis yog nej lub es cia lawv xaiv tau tus zoo tus phem los lawv thiaj tsis tu siab rau nej cov ua niam ua txiv. Peb txawm ntseeg kev cai dab tsi los qhov ntawv tsua ua kom peb noj qab nyob zoo xwb txhob mua ua yeeb ncuab thiab txwv kev hlub.

          Kawg no kuv thov Ua tsaug rau ib tsoom phooj ywg sawv daws ua tau los nyeem kuv thiab paj wb txoj kev sib hlub. Txawm kuv sau tau rov qab rov quav li cas los thov sawv daws ho ua siab ntev nyeem mus laug lub sij hawm xwb mog. Nyob zoo nej sawv daws os.

 

   

  

   

 


No comments:

Post a Comment