Friday, May 29, 2020

Khawv KooB Foob Ntshav

Tus Sau: Xib Fwb Vaj Yim Leej

 

Nyob zoo tsoom phooj ywg tau ntev kawg lawm uas kuv VajyimLeej tsis tau tuaj tsham hauv vas sab Kuv Haiv NeeG no li lawm nej puas tseem noj qab nyob zoo thiab os phooj ywg sawv daws aws hauj lwm ntau kawg li tsis tau sib ntsib nej puas tuaj hauv no li lawm thiab os.
Kuv rov tuaj ntsib nej hnub no xav muab ib zaj khaws koob tuaj ua nuj sua plig rau nej tau kawm tiv thaiv nej tus kheej thaum nej ua tej yam khoom ntse2 raug tes taws los ntshav nej nyob deb hospital lawm nej thiaj tau los siv tiv thaiv thaum ti2 tes ti taw nawb tsoom npoj yaig aws

@ Txeej txheem muaj li nram qab no  thaum nej ua nej yuav tsum npo pa ua ib lwm kom tag kiag mas thiaj leej yog nej ua tsis tau li ntawv mas ua yuav tsis tau txais txiaj ntsig nawb tsoom npoj yaig tub kawm aws .@


Zaj khaws koob muaj li nram qab no


( Sis lau foob laj tuam tsob tawj thov yawm yij kab yeeb tuaj tseeb yawj foob laj tuam tsaj cav sis thov yawm yij kab yeeb tuaj foob tej sib tshis txeev com mas txeev leej vam sis vam leej )

thaum koj ua tag lawm koj yuav tsum tshuab peb pas rau qhov nqaij tos es ntsav lod ntawv koj ua peb lwm koj tshuab cuaj pas rau yog piv txwv tias qhov nqaij tos loj los ntshav loj koj rov ua kiag ib lwm ntxiv koj tshuab kiag 6 pas sib laws liag kiag rau ntshav yuav tu kiag tam sim ntawv ntag


Txheej txheem ntawm kev kawm no koj yuav tsum taws ib tus tswm ciab koj mas thiaj tau txais txiaj ntsig nawb
Lus ceeb toom

yog thaum nej kawm tau lawm txwv tsis pub nej hais lus thuam kuv uas yog tus xib fwb qhias nej vim kuv qhia no xav kom peb haiv hmoob muaj zoo txuj coj los sib qhia cawm kom peb haiv hmoob txhob poob txuj xwb thiab tsis tas li ntawv thaum nej kawm tau lawm txwv tsis pub nej coj mus ua lag los yog ua luam rau lwm tus sab nrauv thiab thaum nej kawm tau lawm txwv tsis pub nej coj mus hais ua si dog dig nawb.
Thaum kawg no kuv ua kwv muaj lus ua tsaug ntau2 rau peb hmoob lub vas sab no kom tsuas muaj kev vam meej nto moos lug tawg paj txi txiv nyob ntsa iab li niam nkauj hnub thiab txiv nraug hli nrog peb haiv hmoob mus ib txiab thiab ib txis nawb.


No comments:

Post a Comment